فیلترها
جستجو
بسته

رویه ارسال سفارش

سفارشات مشتری بعد از بررسی توسط واحدهای مرتبط، بسته به زمان و مکان درخواست سفارش متغیر می باشد. مدت زمان تحویل برای مشتریان تهران حداکثر 72 ساعت و شهرهای دارای نمایندگی و دیگر شهرها (جهت مشاهده اسامی نمایندگان به صفحه شرایط استفاده مراجعه کنید) حداکثر یک هفته می باشد .